ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÁ CƯỢC THỂ THAO MASTER AGENT NHÀ CÁI SBOBET.COM !

Trang này giải thích các quyền của Quý Khách khi truy cập và sử dụng website Ibetasia.com

Quý Khách vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của Ibetasia.com Lưu ý rằng Thỏa thuận có giá trị như một bản cam kết mang tính pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và Ibetasia.com.

Ngoài Điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, Quý Khách cần tham khảo thêm chính sách bảo mật mà chúng tôi có thể sẽ thông báo cho Quý Khách bất cứ lúc nào sau này.

Việc truy cập và sử dụng Ibetasia.com trong phạm vi Việt Nam và trên toàn thế giới được Quý Khách vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của Ibetasia.com Lưu ý rằng Thỏa thuận có giá trị như một bản cam kết mang tính pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và Ibetasia.com cung cấp dựa vào các điều khoản sau:

1 .Sử dụng dịch vụ của Ibetasia.com đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận các điều khoản này, có hiệu lực ngay lần truy cập đầu tiên. Nếu Quý Khách không chấp nhận các điều khoản sau, vui lòng không truy cập sử dụng và/hoặc có đóng góp gì vào dịch vụ của Ibetasia.com.

2 .Ibetasia.com có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Quý Khách cần theo dõi thường xuyên. Nếu Quý Khách tiếp tục sử dụng Ibetasia.com đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận những điều khoản được cập nhật hoặc thay thế. Nếu không đồng ý với sự thay đổi đó, Quý Khách nên chấm dứt sử dụng dịch vụ Ibetasia.com.

3 .Quý Khách chấp nhận chỉ sử dụng Ibetasia.com với các mục đích hợp pháp và không vi phạm, hạn chế hoặc ngăn cản quyền lợi của bất kỳ ai khác trong việc người đó sử dụng Ibetasia.com. Nghiêm cấm quấy rối, xâm hại hoặc gây bất lợi cho người khác, đăng tải các nội dung khiêu dâm, kích động hoặc phá hoại việc giao tiếp thông thường trong phạm vi Ibetasia.com.

4 .Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

5 .Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó. 

6 .Chúng tôi có quyền loại bỏ account của bạn mà không thông báo trước. Nếu như bạn vi phạm các mục trên.

7 .Ibetasia.com có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Ibetasia.com sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Nếu có bất kỳ mâu thuẩn nào giữa các điều khoản này và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của Ibetasia.com, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.

Trân trọng,
BQT Website Ibetasia.com

 Các thông tin trên Website Ibetasia.com bao gồm: Banner, Link, hình ảnh, biểu tượng, Icon…không hạn chế mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc với bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào với Ibetasia.com nên chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ hình thức nào.
© Copyright 2016 - Ibetasia.com All rights reserved.